Friday, November 20, 2009

Turnê ArgentinaCordoba
Azul como uma Laranja
20 de Novembro, 21h30 Sala Quinto Deva

Rosario
Composicion en Movimiento - Workshop orientado por Joao Costa Lima e Carmen Pereiro Numer de 23 a 26 de Novembro, das 13h as 16hs no Instituto Profesorado de Danzas

Azul como uma Laranja + Come Closer
27 de Novembro, 22hs no Centro de Expresiones Contemporaneas

Buenos Aires
Composicion en Movimiento - Workshop orientado por Joao Costa Lima e Carmen Pereiro Numer dias 2, 3 e 4 de Dezembro das 15h as 18hs, Espacio Camargo 231
Come Closer
5 de Dezembro às 21h Teatro Ernesto Sábato